У зв'язку з відключенням електроенергії оформлення та обробка замовлень може зайняти деякий час

ПРАВИЛА ДІЛОВОЇ ЕТИКИ В КОМПАНІЇ ЮНАЙС


Ці Правила регулюють порядок взаємовідносин: між ТОВ «ЮНАЙС» та Консультантами, Консультантами та Регіональними менеджерами ТОВ «ЮНАЙС».
Компанія - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНАЙС» - здійснює господарську діяльність, основним видом діяльності є торгівля парфумовано-косметичною продукцією, яка спрямована на отримання доходу та прибутку через розповсюдження мережею Консультантів за допомогою Каталогу (друковане видання Компанії, в якому з рекламними цілями опублікована інформація про Продукцію Компанії, знижки, надбавки, а також спеціальні маркетингові пропозиції).
Консультант – особа, яка надає послуги з пошуку та залучення нових покупців Продукції Компанії, а також інші послуги, надання яких передбачено укладеними між Консультантом та Компанією Договором про надання послуг та Договором поруки.

1. Умови реєстрації
1.1 Набір Консультантів здійснюється за сприяння Спонсорів, вищих Спонсорів, Лідерів, Регіональних менеджерів та інших джерел комунікацій Компанії.
1.2 Консультантами можуть бути зареєстровані:
громадяни України віком від 18 років на момент реєстрації;
громадяни України, які досягли 16 років і зареєстровані як фізичні особи-підприємці на момент реєстрації;
громадяни інших держав/особи без громадянства України, які досягли 18 років і на законних підставах проживають на території України.
1.3 Реєстрація Консультантів здійснюється через сайт або облікову систему Компанії та через форму реєстрації.
1.4 Поля в реєстраційній картці, що підлягають обов’язковому заповненню:
прізвище, ім’я, по батькові – повинно повністю відповідати паспортним даним нового Консультанта;
фактична адреса проживання (адреса, за якою на даний момент мешкає Консультант);
номер мобільного телефону;
адреса електронної пошти (e-mail).
1.5 Реєстраційна форма заповнюється виключно українською мовою.
1.6 Зареєструвавшись та надавши згоду на умови співпраці з Компанією, Консультант отримує унікальний реєстраційний номер Консультанта.

Зверніть увагу!
Якщо зазначений номер телефону відноситься або зареєстрований в іншого Консультанта, то система не зможе зареєструвати нового Консультанта за цим номером мобільного телефону.

2. Для закінчення стадії реєстрації необхідно зробити мінімальне замовлення.
3. У разі нерозміщення замовлення на купівлю продукції протягом 6 (шести) періодів Каталогів із моменту розміщення Консультантом останнього замовлення, Договір із Консультантом вважається автоматично розірваним, особистий реєстраційний номер Консультанта потрапляє в архів, Консультант термінується. При цьому структура такого Консультанта переходить до керівника вищого рівня, в структурі якого був зареєстрований Консультант. Консультант має право відновитись в мережі, але відновлення відбувається без структури, яка була в Консультанта до термінування.
4. Сторони розуміють і підтверджують, що в результаті успішної реєстрації Консультанта між Консультантом та Компанією не виникають жодні агентські та/або трудові відносини.
5. Для отримання винагороди Консультанту необхідно пройти процедуру підписання Договору (процедура підписання Договору прописана на сайті Компанії unice.ua).
6. За коректність і повне заповнення реєстраційних даних Консультанта, а також за відповідність наданих ксерокопій реєстраційних документів їх оригіналам і достовірність підпису Консультанта на ксерокопіях документів несе відповідальність особа, якій належать ці документи та дані. У разі виявлення невідповідності в документах або наданих даних Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію Договору, особистий реєстраційний номер Консультанта відправити в архів, Консультант термінується.
7. У разі зміни адреси електронної пошти (e-mail) та/або унікального номера мобільного телефону Консультант звертається до представника Компанії для коригування номера мобільного телефону та/або адреси електронної пошти (e-mail) у системі.
8. У разі зміни адреси реєстрації/прописки, паспорта та/або прізвища Консультант повідомляє Компанію листом із наданням копій документів, що підтверджують вказані зміни.
9. При реєстрації Консультант заявляє та гарантує Компанії, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, має належну цивільну дієздатність та правоздатність для виконання зобов’язань, прописаних у Правилах.

10. Консультант бере на себе наступні зобов’язання:
10.1 Виконувати свої зобов’язання, зазначені в Правилах та Договорі, належним чином, сумлінно, відповідно до вимог Компанії.
10.2 Використовувати чесні та коректні методи в своїй роботі.
10.3 Дотримуватися норм етики в спілкуванні з покупцями, відповідати загальноприйнятому діловому іміджу в зовнішньому вигляді та поведінці.
10.4 В період співпраці з Компанією зі статусу Директора та вище зобов’язується не вступати в трудові, господарські (бути засновником/учасником) або цивільно-правові відносини (як на платній, так і на безкоштовній основі) з третіми особами-учасниками сегмента багаторівневого маркетингу або прямих продажів, які використовують методи й сегменти популяризації та продажу товарів, аналогічні тим, які використовує в своїй діяльності ТОВ «ЮНАЙС».
10.5 Сприяти розвитку ринку Продукції Компанії, сприяти збільшенню продажів Продукції шляхом пошуку та залучення нових покупців Продукції та/або нових Консультантів.
10.6 Проводити консультації, роз’яснення та надавати будь-яку допомогу покупцям при виборі Продукції. Демонструвати покупцям і потенційним покупцям зразки й новинки Продукції, Каталоги, плакати та іншу друковану продукцію. Інформувати та/або консультувати потенційних покупців про споживчі властивості асортименту та інші особливості Продукції. Консультант зобов’язується надавати виключно ту інформацію, яка міститься в інформаційних матеріалах, що випускає Компанія та/або офіційні партнери – виробники Продукції.
10.7 Контролювати своєчасність оплати замовлень Продукції покупцями.
10.8 Відвідувати навчальні, рекламні, ознайомлювальні та інші заходи (семінари, конференції, презентації, і т.ін.), що організовуються Компанією.
10.9 Розміщувати посилання на адресу сайту Компанії (unice.ua) та/або посилання на особисту сторінку Компанії при використанні об’єктів інтелектуальної власності Компанії (аудіовізуальні твори, текстова інформація тощо). Консультант на своїй сторінці в мережі інтернет не має права використовувати назву «офіційний сайт UNICE» та будь-які інші формулювання, з яких можна зробити висновок, що ця інформація походить безпосередньо від Компанії. При порушенні взятих на себе зобов’язань Консультант буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору.
10.10 Не робити дій, які прямо чи опосередковано можуть завдати шкоди Компанії, негативно вплинути на її ділову репутацію. Дотримуватись правил Компанії.
10.11 Не допускати розголошення та/або будь-якого розповсюдження отриманої від Замовника конфіденційної інформації, визначеної нормами Договору та/або Правилами.

11. ЮНАЙС обіцяє наступне:
11.1 Виплачувати винагороду в порядку та в розмірі, передбаченому Договором та «Календарем виплат, закриття періодів та подання документів».
11.2 Надавати можливість Консультантам купувати Продукцію зі знижкою.
11.3 При розміщенні в Системі замовлень Покупців Консультант має право самостійно визначати (обирати) спосіб доставки/видачі Продукції Покупцям, а саме:
видача Консультантом, що розмістив замовлення Покупця;
доставка безпосередньо Покупцеві транспортними/кур’єрськими службами доставки;
посилкою до поштового відділення Покупця тощо.

12. Взаємовідносини між Консультантами
12.1 Між окремими структурами може існувати тільки здорова та чесна конкуренція, заснована на взаємній повазі.
12.2 Переманювання Консультантів з інших структур суворо забороняється. У зв’язку з цим потрібно особливо виділити наступні неприпустимі та заборонені дії:
підбурювання Консультантів до несанкціонованого переходу в іншу структуру за допомогою обіцянок можливого кращого керівництва та більших можливостей кар’єрного росту;
схиляння Консультантів до розірвання Договору за допомогою інших осіб;
негативні й дискредитуючи оцінки та висловлювання про інших Консультантів і структури;
розповсюдження недостовірних відомостей через загальнодоступні засоби соціальної комунікації;
перехід в іншу структуру без окремого погодження Компанії.
12.3 Якщо керівник вищої ланки у структурі порушує етичну поведінку та/або ці Правила по відношенню до Консультанта, останній має право подати заяву, на електронну пошту Директора з продажів, про переведення своєї структури. Також в заяві необхідно аргументувати причину порушення правил етичної поведінки та/або цих Правил керівником вищої ланки. Після погодження такого переводу Директором з продажів, рішення про остаточний перехід структури приймає Компанія.
12.4 У разі незгоди Консультанта або виникнення спору із керівником вищої ланки у своїй структурі, Консультант має наступні права на вибір, за погодженням Компанії:
працювати з вищим керівником ланки в питаннях розвитку команди та отримання інформаційної допомоги;
термінуватися та після закінчення періоду дії 9 Каталогів відновитися в структурі керівника вищої ланки, без збереження власної структури.
Винятки з вимог цього розділу: Консультант може перейти до іншої структури в разі згоди трьох сторін, а саме керівника вищої ланки, вищого керівника ланки та Консультанта. Остаточне рішення про такий перехід приймається Компанією.
12.5 Якщо Консультант зловживає та/або порушує норми цих Правил та/або Договору, Компанія має право застосувати до Консультанта такі санкції, як попередження, та/або розірвання Договору та термінацію Консультанта без права відновлення.
При цьому, у разі повторної реєстрації в Системі, Консультантом, якого було терміновано за порушення цих Правил та/або Договору, Компанія лишає за собою право видалення реєстраційного запису без збереження даних. При повторенні такої ситуації Компанія може накласти штрафні санкції в розмірі 50% від розміру належної такому Консультанту винагороди за період, в якому були виявлені такі факти та/або термінувати такого Консультанта із мережі без попередження та без збереження виплат.
12.6 Неправдиві та недостовірні висловлювання на адресу Компанії та Консультантів, які були розміщені Консультантом у ЗМІ, включаючи мережу Інтернет, розцінюються як грубе порушення етичних норм Компанії і цих Правил та несуть за собою штрафні санкції в розмірі до 100% від розміру належної такому Консультанту винагороди. Також Компанія залишає за собою право термінувати такого Консультанта із мережі без попередження та без збереження виплат.

13. Особливі умови
Взаємовідносини Компанія-Консультант починаються з моменту реєстрації.
Винагорода виплачується Компанією тільки після виконання Консультантом зобов’язання, передбаченого умовами Договору. Компанія не несе відповідальність за затримку виплати винагороди до моменту повного виконання Консультантом зазначених зобов’язань незалежно від обставин.
Компанія має право в односторонньому порядку здійснити видалення реєстраційного запису без збереження даних Консультанта та зміну його керівника вищої ланки, із перенесення структури.
Компанія має право відмовити в реєстрації Консультанта (присвоєння реєстраційного номера) в разі надання недостовірної інформації та/або отримання її не в повному обсязі та/або з порушенням правил її заповнення.
Консультант повинен напряму або через свого керівника вищої ланки співпрацювати з Регіональним менеджером.
Компанія залишає за собою право доповнювати та змінювати Правила. Правила зі змінами/доповненнями вступають в силу з моменту опублікування Правил в новій редакції на сайті та/або в Системі.